IMPRESSUM

Doelstelling

Stichting Kattenbos is een stichting die als doel heeft het opvangen van kansloze en 'special needs' katten , om hen een rustige en veilige plaats te geven voor de rest van hun leven waar zij beschermt en met goede verzorging een katwaardig leven kunnen lijden.

Opgevangen worden schuwe zwerfkatten , oude katten en chronisch zieke katten , medicijn afhankelijke of gehandicapte katten.

Stichting Kattenbos is geen asiel. Daar zitten heel veel lieve huiskatten die graag een nieuw huisje en familie  willen hebben.

Hier zitten katten die door een chronische ziekte , gedrag of handicap en intensieve verzorging , in asiels geen kans maakten op een nieuwe familie of al bij een dierenarts waren afgeleverd voor euthanasie.

Gezonde huiskatten behoren dus niet tot de doelgroep , die maken in een asiel nog kans op herplaatsing.

Stichting Kattenbos is ook geen stapelplaats voor afgedankte katten. Wij geven de aanwezige katten 24/7 aandacht en liefde , een goede verzorging , ook medisch en een ruime , schone en lichte plek om de rest van hun leven te wonen.

We nemen dan ook maar een klein aantal nieuwe katten per jaar op.

Bestuur en kontakt informatie

Bestuur Stichting Kattenbos ;

A. de Hoog  -  bestuurslid

H.J. Roozendaal  - voorzitter

Drs. H.M. Singelenberg  -  secretaris

Drs. M.H.M.J. Willems  -  penningmeester

R.S. Mulder  -  bestuurslid

 

E-mail adres ; info@kattenbos.nl

Website ; www.stichtingkattenbos.nl

Telefoon ; 0594 - 549028

Giro/bank;  IBAN :  NL43 INGB 0000 264 929

t.n.v Stichting Kattenbos   Lucaswolde

Minimum donatie  € 25,- per jaar

Financiele Adoptie poes/kater 150,- per jaar

Nieuw !! Met een automatische afschrijving van 1 euro per maand via : 

https://www.teaming.net/stichtingkattenbos   steunt U ons werk ook en hebben we een vast bedrag per maand voor noodgevallen.

RSIN nummer : 805204623 

KvK nummer : 41012815

Aequor erkend leerbedrijf

ANBI status

Stichting Kattenbos is opgericht in 1993 en brengt sinds die datum deze doelstelling in de praktijk.

 

Stichting Kattenbos is een niet commerciële organisatie en heeft ook geen enkele commerciële activiteit.

Stichting Kattenbos heeft alleen maar medewerkers die , zonder enige financiële tegenprestatie of welk ander belang dan ook , vrijwilligerswerk doen.

 

Er is dan ook geen enkele medewerker die enige financiële vergoeding krijgt.

Ook het bestuur niet.

 

Stichting Kattenbos heeft een ANBI status

Inkomsten

Stichting Kattenbos is geheel afhankelijk van donateurs , financiële adopties van individuele katten , giften , schenkingen en legaten.

 Alle inkomsten worden besteed aan de katten , waar het dus ook voor bedoeld is !

 Stichting Kattenbos accepteert alleen maar geldelijke bijdragen die via het officiële banknummer van de stichting gedaan zijn.

 Dat is beleid , uitgevoerd sinds de oprichting.

 Dat geeft een helder financieel overzicht van inkomsten en uitgaven.

 

No Kill en No Cage opvang

Stichting Kattenbos is vanaf de oprichting een No Kill opvang geweest en wij steunen van harte de strijd van Nathan Winograd tegen het jaarlijks doden van  miljoenen kleine huisdieren , die in asiels en shelters gedood worden omdat ze geen nieuw gouden mandje hebben kunnen vinden.

Stichting Kattenbos propageert in woord en geschrift sterilisatie en castratie van katten , het niet kopen van een kat , hond of ander klein huisdier bij broodfokkers of winkels en het verbieden van elke reclame - in winkels , dierenartspraktijken , maar vooral de honderden websites - voor het gratis afhalen van kleine huisdieren.

Activiteiten 2016

Stichting Kattenbos heeft in 2016 de , in de opvang aanwezige katten gevoed , gehuisvest en de best mogelijke medische verzorging en hulp geboden.

Plus aandacht en liefde !!!

Verder zijn een aantal zwerfkatten opgenomen met aids en leukemie , die nergens anders terecht konden.

In 2016 is het "Katten Aids & Leukemie Fonds" opgericht waarmee de dure medicijnen gekocht worden die levensverlengend kunnen zijn voor katten met aids en leukemie.

Alle katten zijn gecastreerd en medisch behandeld.

Eind 2015 is de nieuwe huisvesting voor de katten in gebruik genomen.

1 gedeelte is voor de katten met leukemie en 1 gedeelte voor de andere katten. 

 *****

D.m.v. o.a. vele publicaties heeft Stichting Kattenbos veel aandacht gevraagd voor de noodzaak van sterilisatie en castratie om zowel het zwerfkattenprobleem op te lossen alswel aids en leukemie te voorkomen die voornamelijk door paring tussen ongeholpen katten overgedragen worden.

Huishoudelijk reglement opgesteld bij algemene vergadering 30-08-2014

Hiermee vervallen alle voorgaande huishoudelijke reglementen.


Er worden alleen maar katten aagenomen die in een asiel geen kans hebben op herplaatsing.

Gezonde herplaatsbare huiskatten zonder gebreken worden niet aagenomen.

Asiel katten hebben voorrang bij opname omdat daar al een selectie gemaakt is op wel of niet plaatsbaar zijn en katten daar al vaak erg lang hebben zitten wachten op een nieuwe eigenaar.

Katten met aids , leukemie , dove en blinde katten , motorisch gestoorde katten , chronisch medicijn afhankelijke katten , schuwe en verwilderde katten zijn de doelgroep van Stichting Kattenbos.

Uitleg :

* Katten met aids worden bijna nooit herplaats vanuit een asiel omdat mensen bang zijn voor deze ziekte en er vaak een ruim aanbod is van gezonde katten.

* Katten met leukemie zijn niet plaatsbaar in huishoudens met meer katten omdat het onderling besmettelijk is. Bij Stichting Kattenbos is een aparte afdeling voor katten met leukemie.

* Dove katten die niet minimaal 13 weken bij de moeder en nestgenootjes zijn gebleven hebben een ontwikkelingsachterstand waardoor ze gevaren niet kennen en door hun onbesuisd gedrag een gevaar zijn voor zichzelf.  Verder wordt vaak door gebrek aan kennis , onderschat wat het isolement voor een dove kat betekend in het dagelijkse leven. Vaak wordt door eigenaren zelf geconstateerd dat hun dove kat gedragsproblemen heeft of men geeft aan niet voldoende tijd te hebben - b.v. met een fulltime baan - de eenzaamheid van hun kat te kunnen compenseren. Omdat bij Stichting Kattenbos 24/7 aanwezigheid en aandacht is nemen wij deze katten ook op.

* Blinde katten kunnen - net als dove katten - niet overleven als ze niet binnen gehouden worden. Als eigenaren aangeven dat het binnenhouden een niet op te lossen probleem geeft , neemt Stichting Kattenbos deze katten ook op omdat hier een groot afgezet terrein is waar deze katten zich vrij kunnen bewegen zonder gevaar te lopen.

* Katten met een motorische storing , b.v. amputatie van pootje(s) hebben bij Stichting Kattenbos een zeer grote ruimte  , zowel binnen als buiten waar zij zich ongehinderd kunnen voortbewegen. Er wordt voor hen altijd een mogelijkheid gecreëerd om te leren met een speciaal voor hen ontwikkelde rolstoel om te gaan , waardoor zij ook kunnen rennen en daardoor de rest van hun lichaam - spieren - normaal te kunnen gebruiken.

* Chronisch medicijn afhankelijke katten zijn katten die op vaste tijden medicijnen nodig hebben. B.v. katten met suikerziekte. De meeste mensen hebben daar geen problemen mee en vinden ook mensen die hun kat prikt in vakanties e.d. maar bij complicaties , zoals moeilijk in te stellen katten , is naast het insuline geven ook een , soms , 3x daags controleren van de bloedsuikerspiegel nodig om de insuline hoeveelheid te kunnen bepalen d.m.v. een druppeltje bloed. Dat kan soms te belastend of onmogelijk zijn.

*Schuwe en verwilderde katten zijn meestal buiten geboren zwerfkatten. Ze worden vaak van eten voorzien door particulieren maar als die door omstandigheden wegvallen en er geen vervanging is , worden ze aangeboden voor opname bij Stichting Kattenbos. Dit gebeurt zowel door organisaties die zich op zwerfkatten richten als , in mindere mate , door particulieren. Deze katten worden ook opgenomen bij Stichting Kattenbos omdat ze de rest van hun leven , goed verzorgt , naar eigen keuze binnen of buiten kunnen leven. Uit ervaring is gebleken dat zelfs de schuwste katten 's winters binnen komen slapen , wel dicht bij de uitgang.


Definitie van de status van de kat als Stichting Kattenbos besluit de aangeboden kat op te nemen.


Aanbieders van katten moeten altijd een afstandsverklaring tekenen.

Door het tekenen van de afstandsverklaring verliest de (voormalig) eigenaar alle rechten op het dier. Het dier gaat over in het bezit van Stichting Kattenbos.

Hoewel iedereen geacht wordt te lezen wát men tekent en vóór men tekent, wordt toch altijd benadrukt de afstandsverklaring eerst goed door te lezen en pas daarna te tekenen.

Na correcte afhandeling van de afstandsprocedure kunnen zowel Stichting Kattenbos als de voormalig eigenaar geen schadeclaims indienen jegens elkaar.

Als de aangeboden kat geneutraliseerd is , korter dan 1 jaar gevaccineerd is , gechipt is en een zeer recente verklaring heeft of de kat aids-leukemie positief dan wel negatief is getest , dan wordt er geen bijdrage gevraagd bij het doen van afstand.

Als 1 of meerdere handelingen nog niet verricht zijn dan wordt een bijdrage in die kosten gevraagd omdat die handelingen dan vrijwel meteen na binnenkomst bij onze eigen dierenarts moeten gebeuren.


Financiële Adoptie van een kat die eigendom is van Stichting Kattenbos


Donateurs kunnen een kat financieel adopteren.

Voormalige eigenaren van een kat kunnen de afgestane kat financieel adopteren.

Financiële Adoptie betekend dat de financieel adoptant voor een minimum bedrag – wat om de paar jaar door het bestuur vastgesteld wordt – bijdraagt in de kosten voor de financieel geadopteerde kat.

Financieel Adoptanten krijgen 1x per jaar een recente foto van de kat en kunnen de kat bezoeken.

Financiële adoptie geeft geen eigendoms of andere rechten op de financieel geadopteerde kat.

Jaaroverzicht 2016

  in uit    
Primo 2016 € 7.992,81     eindstand per maand
januari € 1.728,78 € 6.088,88   € 3.632,71
februari € 5.965,78 € 6.459,78   € 3.138,71
maart € 1.213,78 € 2.703,09   € 1.649,40
april € 14.418,78 € 7.862,47   € 8.205,71
mei € 6.183,78 € 607,44   € 13.782,05
juni € 3.270,28 € 6.108,25   € 10.944,08
juli € 11.261,23 € 6.277,16   € 15.928,15
augustus € 1.120,78 € 2.067,80   € 14.981,13
september € 5.952,78 € 3.744,52   € 17.189,39
oktober € 562,78 € 6.196,34   € 11.555,83
november € 822,78 € 4.388,43   € 7.990,18
december € 2.432,78 € 3.003,84   € 7.419,12
totalen € 54.934,31 € 55.508,00    
         
Ultimo 2016 € 7.419,12      

 

In 2016 is €28.477 uitgegeven aan dierenartskosten en medicijnen en ruim €16.000 is uitgegeven aan voer.

 

 

 

 

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.

Els Lodewijks | Antwoord 04.10.2017 14.55

Geraakt door artikel in telegraaf, stuur ik gauw een donatie.

Lenička 11.10.2017 14.48

Heel hartelijk dank vvor Uw donatie , we zijn er heel blij mee !!!
Vriendelijke groeten
Lenička Roozendaal

Marion Bulthuis | Antwoord 12.05.2017 00.32

Prachtige site met veel informatie. Via Stichting Poezensnuitjes van jullie bestaan op de hoogte gebracht en zo dankbaar voor de opname van de Poezensnuitjes!

Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

14.03 | 21:43

Carine
Je moet je verhaal sturen naar info@kattenbos.nl
Hier is te weinig plaats voor een serieus antwoord.

...
14.03 | 21:18

1 woord verschrikkelijk 😢

...
14.03 | 21:13

Dali heb ik gevonden en is hier nu 7 jaar, ik wil haar niet kwijt maar de toestand is onhoudbaar geworden, ze is super met honden maar kan niet met andere katte

...
14.03 | 21:07

Ik heb een enorm probleem met onze poes Dali. Ik had graag Uw raad gehad want echt ik weet niet meer, haar plaatsen met andere katten is onmogelijk maar wat dan

...
Je vindt deze pagina leuk