Wat is FIV , helaas ook kattenaids genoemd

Feiten en Mythes over FIV en FeLV

Feline Immunodeficiency Virus (FIV) en Feline Leukemia Virus (FeLV) zijn beiden virussen die het immuunsysteem van katten beïnvloeden.
Dat betekent dat langzaam en na verloop van tijd het immuunsysteem wordt aangetast en een hardere strijd heeft om te vechten tegen infecties en ziektes.
Geen van beide diagnoses betekent dat de kat ziek is , ziekelijk of in pijn!
In feite , veel van deze katten gaan door met een gelukkig en gezond leven.
Zelfs die katten die een korter leven hebben genieten nog een aantal jaren van een goede kwaliteit van leven.
Het beste wat u kunt doen voor FIV en FeLV geïnfecteerde katten is hen gezond te houden , problemen snel te signaleren en behandel de bijbehorende ziekte meteen zodat de katten nog zoveel goede jaren kunnen hebben als mogelijk is.

Hierbij een aantal basis feiten en gangbare misvattingen of met andere woorden , mythes of fake verhalen over katten met FIV.

MYTHE: FIV+ katten moeten gescheiden leven van FIV negatieve katten.
FEIT : Sinds 1993 is bekend dat FIV alleen maar door bloed op bloed (vechtende ongecastreerde katers)  overgedragen kan worden. En via conceptie op de ongeboren kittens.
Een studie in 2013 bevestigde wat heel veel mensen die met FIV+ katten werken al lang wisten. FIV positieve gecastreerde katten kunnen veilig samenleven zolang ze niet agressief (diepe bijtwonden) vechten. Wat ze ook eigenlijk ook nooit meer doen na castratie.
Sissen en meppen kan geen FIV overdragen.

MYTHE: FIV = Kattenaids
FEIT : Dit is een onware en een zeer gevaarlijke bewering.
Deze verkeerde benaming heeft al sinds 30 jaar het leven gekost aan miljoenen katten over de hele wereld waarvan een deel ook katten in Nederland.
De meerderheid van de FIV+ katten vertonen geen enkel symptoom.
Een kat mag nooit geëuthanaseerd worden alleen gebaseerd op een positieve diagnose.

MYTHE: Als ik mijn kat aai of vasthoudt nadat ik een FIV+ kat heb geaaid kan ik het verdagen op mijn kat.
FEIT : FIV is een bloedvirus en wordt overgebracht via diepe gepenetreerde bijt wonden , typisch voor agressieve gevechten.
Het wordt nooit verspreid via het delen van etens-drinkbakken , kattenbakken of wederzijdse verzorging (likken en wassen).

MYTHE: Katten met FIV+ moeten vaak naar de dierenarts.
FEIT : Als een FIV+ kat ziek wordt moet u snel naar de dierenarts omdat hun immuunsysteem dan verzwakt is. Maar bij gezonde leef omstandigheden heeft een FIV+ kat gewoonlijk niet vaker een dierenartsbezoek nodig dan een FIV negatieve kat.

MYTHE: U kunt zelf ziek worden van een FIV+ kat.
FEIT : De “F” van FIV staat voor feline = kat.
Dus als u geen kat bent dan is er geen mogelijkheid om met het FIV virus besmet te raken.

(Vertaling van een internationaal pamflet , samengesteld door FIV+ opvangen ((het veld)) en FIV specialisten).

Katten die positief getest zijn op FIV worden vaak geëuthanaseerd of worden beschouwd als niet te adopteren. Feit is dat katten die positief getest zijn op FIV gewoonlijk lang en gezond leven en ze infecteren NIET de andere katten in het huishouden.
Prins Jobje Ex zwerfkater met FIV

Officieel , Feline Immunodeficiency Virus = FIV

Kattenaids is een relatief nieuw ontdekte ziekte die misschien wel al langer voorkwam maar pas in 1986 in Californië werd ontdekt. Rond die tijd kreeg een nieuwe ontdekte ziekte bij de mens de naam Aids en helaas is deze naam ook aan deze nieuwe ziekte bij katten gegeven.

Kattenaids en mensen aids zijn geheel verschillende virus ziektes , de mens kan de kat niet besmetten en de kat kan noch de mens , noch enig ander diersoort , besmetten.

De enige overeenkomsten die beide ziektes hebben , is het verloop ervan en het feit dat de besmetting via het bloed gaat.

Het wordt dus niet verspreid via voedsel , waterbakken , knuffelen of spelen. En ook niet via de kattenbak !!

Het virus zit weliswaar ook in het speeksel maar kan zich niet via de bek en maag verspreiden , het heeft echt een bloedbaan nodig om te infecteren.   Een diepe penetrerende bijtwond dus !!!

En als een geïnfecteerde kat een slecht gebit heeft - wat meestal wat bloederig is - is een besmetting via een diepe penetrerende bijtwond , onvermijdelijk.

Als besmette katten niet vechten met andere katten , en dat vechtgedrag verdwijnt eigenlijk altijd na castratie , kunnen ze gewoon met andere katten samenleven.

Er is dus geen enkele reden om een FIV positieve kat te isoleren van andere eigen katten in uw huishouden laat staan ze te euthanaseren.

Deze zienswijze wordt benadrukt door alle dierenartsen wereldwijd die zich al vele jaren met wetenschappelijk onderzoek bij FIV positieve katten bezighouden. De experts dus en dit wordt gedeeld door de ervaringen van opvangen , ook wereldwijd , die zich gespecialiseerd hebben in het opvangen - en vaak herplaatsen - van FIV positieve katten.

 

Het verloop van FIV.

 

Het FIV virus is een zogenaamd langzaam virus met 4 ( soms 5 ) stadia en eigenlijk is stadium 1 t/m 3 vergelijkbaar met het HIV virus en  stadium 4 , 5 pas vergelijkbaar met het aids stadium.

Dat betekend dat een kat na besmet te zijn met het virus in de eerste 3 stadia lichte ziekte verschijnselen kan hebben die bijna nooit als een FIV besmetting herkend worden , vooral omdat deze verschijnselen , zoals lichte verkoudheid niet snel als iets ernstigs gezien wordt.

Meestal wordt er pas getest als ze in stadium 4 of 5 zitten. De kat is ziek , de dierenarts kan niet echt iets vinden en dan komt de vraag of er getest mag worden op FIV/FeLV ( zitten in 1 snaptest) en als de test dan positief aangeeft , is de vraag , wat nu ?

Stadium 5 is echt het eindstadium. Verschillende verschijnselen kunnen voor komen. Trillen , rondjes draaien , epileptische aanvallen , uitdroging , niet meer reageren op medicijnen , niet meer zelf willen eten  , het zijn allemaal tekenen dat het hele immuun systeem is uitgevallen en een dierenarts zal adviseren de kat verder lijden te besparen en te euthanaseren.

Bij stadium 4 reageren katten meestal wel op de medicijnen , zoals antibiotica als ze koorts hebben , een druppelinfuus van 3 dagen bij de dierenarts en bij ons krijgen ze dan een kuur Interferon. Het is een hele dure kuur van 5 dagen en gaat ook nog op gewicht waardoor het voor een zware kat duurder is dan voor een kat met minder gewicht , maar wij hebben er zeer goede ervaringen mee en na zo'n kuur kan de kat nog een hele tijd een normaal leven lijden.

Ideaal is natuurlijk als je in stadium 3 deze kuur geeft , dan stel je stadium 4 nog een hele tijd uit. Maar natuurlijk weet niemand exact of het 3 of 4 is dus het is altijd de moeite waard om de kuur te geven. 

Bailey Ex zwerfkater met FIV. Broertje van Prins Jobje

Waar moet je op letten.

Let goed op het gebit van uw kat !!! 
Eigenlijk hebben 100% van de katten met FIV en leukemie een slecht gebit , wat niet wil zeggen dat alle katten met een slecht gebit ook FIV of leukemie hebben.

Maar het is zeker aan te bevelen dat als uw kat een slecht gebit heeft hem of haar eerst te laten testen op FIV.
Heeft de kat inderdaad FIV dan is het zaak zo snel mogelijk alle slechte elementen te laten verwijderen.

 

Hoe langer je wacht , hoe slechter de weerstand en de gezondheidstoestand van de kat wordt.

 

 Een aantal katten met FIV krijgt verdikkingen ( bulten) op diverse plaatsen maar meestal op de poten of bij de tenen. Dit is een bekend verschijnsel bij FIV.  Laat , voor Uw dierenarts het weg wil gaan snijden , eerst een test doen op FIV en FeLV (leukemie).

 

En eigenlijk moet de kat vóór de operatie al beginnen met het - door ons gebruikte medicijn -  Interferon.  Naar deze kuur en het schema van toediening , kan altijd bij ons of onze dierenarts geïnformeerd  worden !!!

 

Eigenlijk geldt altijd dat , als U met Uw kat naar de dierenarts gaat om wat voor reden dan ook en uw dierenarts kan geen echte oorzaak vinden , het beter is altijd het bloed te laten onderzoeken op suikerziekte , schildklier functie , nierfuncties én een snaptest voor FIV/FeLV

 

Zorro Ex zwerfkater met FIV

Hoe kan FIV en leukemie voorkomen worden bij Uw kat ?

Laat een kitten zo vroeg mogelijk castreren !!!

(Steriliseren heet tegenwoordig ook castreren).
Dat kan meestal al vanaf 3 maanden.

Vroegcastratie voorkomt heel veel problemen !!
Bij poezen de ongewenste nestjes ( ze kunnen al met 6 maanden zwanger worden en dat is niet echt gezond want het zijn zelf nog pubers) , baarmoederkanker , melklijsttumoren én poezen zijn liever als ze nog nooit een nestje gehad hebben.

Dat is logisch , een moederpoes ontwikkeld beschermgedrag en veel poezen houden dat gedrag de rest van hun leven.

En bij katers voorkomt het het vechtgedrag , wat hormonaal bepaald is en wat de overdracht van FIV tot gevolg kan hebben.

Freddy Ex zwerfkater met FIV Ontzettend schuw toen hij kwam nu de liefste kat ter wereld en een pappa voor de andere katten.

Katers die buiten komen zouden allemaal zonder pardon gecastreerd moeten worden.

 

Ongecastreerd zijn ze een potentieel gevaar voor alle andere poezen en katers.

Gecastreerd zijn het de liefste katten die je je maar kunt wensen.


Niet meer geregeerd door de voortplantingshormonen randen ze geen poezen - geholpen en niet geholpen - meer aan , vechten niet meer met andere katers en de besmetting van bloed op bloed sterft langzaam uit.

Denny. FIV positief. Hier gekomen via een asiel.

Is de eerste snaptest positief , daarna altijd een Western Blot test laten doen !!

Feline leukemievirus (FeLV) en Feline Immunodeficiëntie Virus (FIV) zijn twee van de belangrijkste infectieziekten bij katten wereldwijd.

Er zijn veel misverstanden over deze ziekten.

 Ongelooflijk dat er in deze tijd  dierenartsen zijn die nog steeds aanbevelen om katten die positief getest zijn te laten euthanaseren, en dat zelfs al doen na de 1ste snaptest , die vals positief kan zijn.

Ongelooflijk dat er nog asiels zijn die standaard na de 1ste positieve snaptest deze katten laten euthanaseren zonder;

A. Een 2de test te doen namelijk de Western Blot test die betrouwbaarder is?

B.  Geïnformeerd te hebben of de kat in een opvang terecht kan die deze katten opvangt?

C. Of geprobeerd hebben de kat zelf te plaatsen?

En hoeveel katten zijn er  geëuthanaseerd op een vals positieve uitslag en die dus helemaal niet FIV of FeLV positief waren?

Lenička 05.12.2020 21:27

Je moet een mailtje sturen met uitgebreide informatie over de kat en waarom hij/zij weg moet naar info@kattennbos.nl Je krijgt dan een reactie met informatie.

Caitlin 05.12.2020 19:59

wat moet ik doen om een kat hierheen te brengen? en hoeveel kost het?

Lenička 05.12.2020 21:29

info@kattenbos.nl !!!!! in vorig mailtje staat een n teveel

johan 22.09.2019 16:28

Blij dit te lezen. Goede informatie. Eigenlijk zou iedere kattenbezitter verplicht kennis moeten nemen van dit verhaal! Castratie in belang van het dier!!!

Nieuwe reacties

21.01 | 13:17

Hi Lenicka, Sinds maart 2020 hebben wij een kat met aids in ons huishouden. Het gaat nu erg goed met hem en wij hopen dat wij nog lang van hem kunnen genieten!

05.12 | 21:29

info@kattenbos.nl !!!!! in vorig mailtje staat een n teveel

05.12 | 21:27

Je moet een mailtje sturen met uitgebreide informatie over de kat en waarom hij/zij weg moet naar info@kattennbos.nl Je krijgt dan een reactie met informatie.

05.12 | 19:59

wat moet ik doen om een kat hierheen te brengen? en hoeveel kost het?